Toomas Lont

Videotöötlus

Jõulupidu lasteaias Kirsike 2011.a.

Tallinna Lasteaed Kirsike oli antud videofailis oma pidudega just jõuluaega jõudnud. Mõned aastad on möödas peost. Praeguseks on lasteaed juba 36-das tegevuse aastas.

Kui laste esimene kasvatuse koht on kodu, siis Kirsikese lasteaed on ilmselgelt lapse teine kasvatuse koht. Pole imeks panna, kui muusikalise kasvatuse ja esinemiste taseme pootest on Kirsike Tallinna lasteaedade seast tihti auhinnalisi kohti saanud ja äramärkimisi väärinud. Me ei räägi juurde keeleõppest ega sportlikest saavutustest, mida seal veel harrastatakse.

Soovime praegustele meie ees olevatele esinejatele edusamme ka tulevikus kultuuriharrastuste valdkonnas ja eneseväljendamise täiendamisel.

Võime tunda rõõmu Tallinna Linnavalitsuse 2016.a. eelarve üle, millega lasteaiaõpetajate töötasu tõstetakse. See kuidas inimesed oma tööd teevad on näha jõulupeolt, mis olemasolevale videofailile paigutatud.

Millised esinemise meistrid on lasteaias! Antud muusikaõpetaja töö väärib kiitust. KIRSIKESE

LAPSED on kultuurselt haritud, neil on esinemiseoskus omandatud.

Siit jätkuvalt - vajalik ongi filmida ja ajalukku talletada kauneid pidustusi.