Toomas Lont

Videotöötlus

VIDEO - MILLEKS? - KELLELE?

Kino loomise aegadest peale on püütud jäädvustada enda ümber toimuvat. Seda teevad suured kino- ja televisioonistuudiod. Meie ise tihtipeale vaatama uuesti ja uuesti oma televiisoriekraanilt juba toimunud suurvõistlusi, laulupidude ülevaid hetki, teatrietendusi-kontserte, olümpiamänge, filme ja mitmete suurvõistluste kordusesitusi. Sama tähtsad on oma pere tähtpäevad, eriti lastega seotud sündmused (sünnipäevad, lasteaedade ja koolide pidulikud lõpetamised ja muud).

Kas meil on alati neid mälestusi käepärast võtta, kust saada vaatmiseks? Alati pole võimalik tellida suurte telestuudiote töid kalli kasutatava aparatuuri ja varustuse tõttu. Mõnikord jääb puudu ka enda oskustest, et teha ise filme või salvestusi. Tasemel videotöötlus kaasaegse HDV formaadiga nõuab palju oskusi video säilitamiseks. Ka on failid mahukad ja töötluseks rasked.

Mida teha, kuidas olukorrast väljatulla? Näiteks on meil soov anda lapsele kaasa 18-aastaseks saamisel tema KODUNE AJALUGU. Siis oleks vaja tähtpäevadest ja muudest sündmustest süsteemselt kokkupandud videofilmi. Väärt videoklipid tuleks säilitada ja töödelda. Valida võiks erinevad kaadrid pidudest-tähtpäevadest, võistlustel esinemistest. Eelnevalt need videoklipid korrigeerida ehk töödelda. Kõik see kokku on võimalik vastavalt mahule paigutada mälukandjale. Kasulik võiks olla DVD kettale salvestamine, võib interneti keskkonda paigutada.

Lapsevanemad - mõtleme oma lastele juba täna. Kingime neile meenutused lapsepõlvest tänapäevani välja. Lülitame sinna sisse koolilõpu peo, selle piduliku aktuse, sünnipäevad, spordivõistluste parimad hetked ja muud olulised. Kõik teie silmarõõmu-järeltulijat puudutavad sündmused.

Teie laps tänab Teid selle eest kogu oma elu. Nagu ütlevad kirjanikud, pole midagi lühemat kui inimese mälu. Kõike seda mis lapsepõlves toimunud ei mäleta vanemad isegi, rääkimata siis lapsest, kes oma mällu ajalugu ei talletanud.

Head laste vanemad, Teile endile ei jää alles mitte tühjus lahkunud tütrest-pojast, vaid edulugu video näol lapse arengust ja suureks inimeseks sirgumisest.

DIGITALISEERIMINE e. VIDEODE VALMISTAMINE

Selleks on tänapäeval kõigil võimalik kasutada kättesaadavaid laiatarbe HD videokaameraid. Ise võiks filmida ja jäädvustada lihtsamaid sündmusi nagu:

  • tavalised turismi- või puhkusereisid,
  • perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Milliseks aga filmile või kaamera mälukaardile salvestatud video saatus kujuneb? Peale filmimist on vaja kaamera mälu tühjaks teha, sest uus filmimine ootab ees. Siis võiks julgelt teha koostööd  Sony Vegas Pro. 13 litsensi omanikega,kes teie videosalvestuse ringi kirjutavad arvuti kõvakettale ja seejärel vastava töötluse teevad. Millised on töötluse vahendid, mis Vegase programmiga kaasa antud? Neid on hulgaliselt, kümnete viisi:

  • Mittevajalikke, praakkaadrite kõrvaldamine e. äralõikamine;
  • Piltide ja videokaadrite liitmine üheks terviklikuks lõiguks;
  • Erinevate videokaadrite üheaegne kasutamine;
  • Täiendavate muusikapalade ja helieffektide lisamine videole, samuti taustaheli kasutamine;
  • Filmide pealkirjade koostamine, kohanimede ja selgitavate tekstide (tiitrite), ka kuupäevade ja aastaarvude lisamine, mis filmi tausta aitavad selgitada ja kannavad geograafilist-ajaloolist informatsiooni;
  • Erinevate videoefektide kasutamine. Sealhulgas kaadrite ilmestamine (üleminekute või must-valgete kaadrite lisamine, kino- ja värvieffektide juurdepanemine, - need on ainult üksikud näited kasutatavatest võimalustest).

Igaüks nimetatud efektidest eraldi või kõik nimetatud kokku võivad olulisteks osutuda just teie filmi valmimisel.

 

TEHTUD TÖÖD